شرکت مهندسی توسعه انرژی خورشیدی گون ایشیقی

نیروگاه های خورشیدی

نیروگاه های خورشیدی به دو دسته کلی منفصل از شبکه یا آفگرید (Off-grid) و نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه یا آنگرید (On-grid) تقسیم می شود. نیروگاه خورشیدی منفصل از شبکه برای جاهایی مناسب است که میزان مشخصی مصرف برق وجود دارد یا به عبارتی تجهیزات مشخصی وجود دارد که صرفا برای تامین برق آن ها نیاز به احداث نیروگاه خورشیدی ... ادامه مطلب